Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0012-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-11-45
Наименование: "Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана"
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 12.09.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Разширение и рехабилитация на канализационна и водоснабдителната мрежа на гр. Монтана"
Дейности: проучвания и проектиране
Одит
Строителство
Надзор по време на строителството
Техническа помощ
Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 398 875 BGN
Общ бюджет: 41 940 484 BGN
БФП: 38 753 007 BGN
Общо изплатени средства: 37 057 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 753 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 099 563 BGN
2014 20 997 604 BGN
2015 960 159 BGN
37 057 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 139 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 079 650 BGN
2014 16 798 083 BGN
2015 768 127 BGN
29 645 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 613 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 019 913 BGN
2014 4 199 521 BGN
2015 192 032 BGN
7 411 465 BGN
Финансиране от бенефициента 12 266 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз