Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176025943 ДЗЗД“Актив адвайзърс“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр.София, „Леге“№15, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа BG161PO005-1.0.02-0064-C0001
"Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана" BG161PO005-1.0.06-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз