Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0349-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби
Бенефициент: "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби
Дейности: Дейност 1. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Дейност 2. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 3. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Мехатроника” АД
Булдес
"АССА"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 872 BGN
Общ бюджет: 3 331 506 BGN
БФП: 1 998 904 BGN
Общо изплатени средства: 1 998 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 998 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 998 904 BGN
2015 0 BGN
1 998 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 699 068 BGN
2015 0 BGN
1 699 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 299 836 BGN
2015 0 BGN
299 836 BGN
Финансиране от бенефициента 1 333 248 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Сформиран екип по проекта.
Индикатор 8 Индикатор 2: Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване
Индикатор 9 Индикатор 3: Сключен договор с доставчик на оборудване.
Индикатор 10 Индикатор 4: Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване - Автоматизирана едноканална машина за разфасовка на паста за зъби, снабдена със система за управление на дозирането, модулна конструкция за настройка и почистване от ABL фолио
Индикатор 11 Индикатор 5: Изработена обозначителна табела.
Индикатор 12 Индикатор 6: Изработени стикери
Индикатор 13 Индикатор 7: Предаден доклад за одит
Индикатор 14 (Д) Въведени нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз