Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0049-0001-A-1
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Пролет“ ЕООД
Бенефициент: Пролет ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА „ПРОЛЕТ“ ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Подготовка на процедура и избор на доставчик на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Изготвяне на крайни отчети /технически и финансови/
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Визуална идентификация на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Изготвяне на одиторски отчет на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗАР96
"Веста - Р" ООД
"ВИ Проджектс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 336 780 BGN
Общ бюджет: 561 000 BGN
БФП: 336 600 BGN
Общо изплатени средства: 336 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 336 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 336 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
336 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 286 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 286 110 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
286 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 490 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 490 BGN
Финансиране от бенефициента 224 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 7 Проведена процедура по постановление №55 на МС/ 12.03.2007г.
Индикатор 8 Избрани доставчици на оборудването
Индикатор 9 Доставено оборудване.
Индикатор 10 Инсталирано и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 Отчетени и верифицирани разходи по проект
Индикатор 12 Визуална идентификация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз