Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0328-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови продукти и услуги за глобална конкурентноспособност на Софтуер Груп БГ ЕООД
Бенефициент: "Софтуер Груп БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Нови продукти и услуги за глобална конкурентноспособност на Софтуер Груп БГ ЕООД
Дейности: Дейност 1 Организация и подготовка
Дейност 2 Избор на подизпълнители
Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 4 Отчитане на резултатите и одит
Дейност 5 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АЙПРИНТ" ООД
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Бимек ООД
МЕГАШОП.БГ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 432 289 BGN
Общ бюджет: 614 818 BGN
БФП: 430 372 BGN
Общо изплатени средства: 430 372 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 430 372 BGN
2015 0 BGN
430 372 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 365 817 BGN
2015 0 BGN
365 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 556 BGN
2015 0 BGN
64 556 BGN
Финансиране от бенефициента 185 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Подобряване на качеството на продуктите и услугите, измерено чрез намаляване на заявките към съпорт центъра за отстраняване на дефекти
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продуктите и услугите
Индикатор 10 Подобряване пазарните позиции – увеличаване броя на страните, където се продават продукти и услуги на компанията
Индикатор 11 Увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз