Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0191-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги
Бенефициент: "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги
Дейности: Дейност „Избор на доставчик(ци) на оборудване/софтуер/услуги”
Дейност „Закупуване, доставка и инсталация на хардуерно оборудване и специализирани софтуерни приложения”
Дейност „Мониторинг и контрол”
Дейност Визуализация на проекта
Дейност Одит на проекта
Дейност Отчитане
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 394 345 BGN
Общ бюджет: 558 588 BGN
БФП: 391 012 BGN
Общо изплатени средства: 391 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 391 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 391 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
391 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 360 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 652 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 652 BGN
Финансиране от бенефициента 169 005 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Въведени нови услуги
Индикатор 10 Информационни и визуализационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз