Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0425-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за "АМЕКА" ООД
Бенефициент: "Амека" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за АМЕКА ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Дейност 1: Съставяне на екип
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на поддоставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на вертикален обработващ център с ЦПУ и контрол на качественото изпълнение на договора с подизпълнителя
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка на струг с ЦПУ и контрол на качественото изпълнение на договора подизпълнителя
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на 4 броя лицензи за програмен продукт за инженерно проектиране и контрол на качественото изпълнение на договора с подизпълнителя
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Спазване на изискванията за визуализация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 671 BGN
Общ бюджет: 321 870 BGN
БФП: 225 309 BGN
Общо изплатени средства: 225 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 225 309 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 191 513 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
191 513 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 796 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 796 BGN
Финансиране от бенефициента 98 859 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура за избор на подизпълнители
Индикатор 11 Подписани договори за доставка
Индикатор 12 Подписани договори за услуги
Индикатор 13 Доставени машини ДМА
Индикатор 14 Доставен и инсталиран ДНА
Индикатор 15 Поставена информационна табела
Индикатор 16 Поставени стикери
Индикатор 17 Проведен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз