Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0300-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД
Бенефициент: ДАНКО СИСТЕМС
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД
Дейности: Дейност 1 Проектно управление, съставяне на съвет за управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за подбор на доставчици на оборудването, описано в проекта
Дейност 3 Доставяне и инсталиране на машините и оборудването, свързани с производствения процес
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Деиност 6. Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"Полимета-С" ООД
"Консулт Д" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 548 BGN
Общ бюджет: 160 310 BGN
БФП: 112 217 BGN
Общо изплатени средства: 112 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 112 217 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 833 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 833 BGN
Финансиране от бенефициента 49 092 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови продукти.
Индикатор 8 Въведени в експлоатация нови машини.
Индикатор 9 Намаляване на себестoйността на единица продукция
Индикатор 10 Нарастване на броя на чуждестранните клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз