Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0085-C0001
Номер на проект: ТА-2012-КPOS-PP-83
Наименование: „Осигуряване на организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 15.06.2012
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Международни прояви ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 200 BGN
Общ бюджет: 106 614 BGN
БФП: 106 614 BGN
Общо изплатени средства: 106 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 603 BGN
2014 15 011 BGN
2015 0 BGN
106 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 863 BGN
2014 12 759 BGN
2015 0 BGN
90 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 740 BGN
2014 2 252 BGN
2015 0 BGN
15 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз