Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0433-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството в „Рубелла Бюти” АД
Бенефициент: "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе в дългосрочен аспект за постигане на високо конкурентно предимство на „Рубелла бюти АД”, както на националния така и на международните пазари посредством оптимизация и ефективно управление на работните процеси и в пълно съответствие с високите критерии и изисквания на своите партньори за управление на качеството в производството на козметични продукти.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на консултантска услуга за предварителен анализ, разработване и внедряване на Специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на каче
Дейност 3. Предварителен анализ, разработване и внедряване на Специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството
Дейност 4. Визуализация на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТИМ ВИЖЪН-БЪЛГАРИЯ" ООД
"АССА"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 877 BGN
Общ бюджет: 420 550 BGN
БФП: 315 413 BGN
Общо изплатени средства: 315 413 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 315 413 BGN
2015 0 BGN
315 413 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 268 101 BGN
2015 0 BGN
268 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 312 BGN
2015 0 BGN
47 312 BGN
Финансиране от бенефициента 105 626 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 2 Индикатор 1: Сформиран екип по проекта
Индикатор 3 Индикатор 2: Проведена процедура за избор на доставчик на услуга
Индикатор 4 Индикатор 3: Сключен договор с доставчик на услуга
Индикатор 5 Индикатор 4: Извършен преварителен анализ, разработена и внедрена Специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството
Индикатор 6 Индикатор 5: Изработена обозначителна табела
Индикатор 7 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз