Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0022-C0001
Номер на проект: Д01-4738/20.11.2013 г.
Наименование: "Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика"
Бенефициент: Институт за български език БАН „Проф. Любомир Андрейчин”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е прилагане и надграждане на придобитите по време на обучението знания и умения на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени за формиране и динамично развитие на педагогически компетенции и практическата им реализация в областта на компютърната лингвистика, интегриране на научно изследователската и педагогическата дейност в съответствие с най-добрите световни практики
Дейности: Изпълнение на дейност 1.Г*
Изпълнение на дейност 1 (А-В)*
Подготовка на дейност 2 (А-В)*
Изпълнение на дейност 2.А*
Изпълнение на дейност 2.Б*
Подготовка на дейност 3 (А-Б)*
Подготовка на дейност 1 (А-Г)*
Изпълнение на дейност 3.Б*
Изпълнение на дейност 3.А*
Изпълнение на дейност 2.В*
Партньори
Партньори:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 321 470 BGN
Общ бюджет: 318 458 BGN
БФП: 318 458 BGN
Общо изплатени средства: 316 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 318 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 294 BGN
2013 39 812 BGN
2014 153 070 BGN
2015 58 874 BGN
316 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 270 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 650 BGN
2013 33 840 BGN
2014 130 109 BGN
2015 50 043 BGN
268 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 644 BGN
2013 5 972 BGN
2014 22 960 BGN
2015 8 831 BGN
47 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз