Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0224-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на безотпадна технология за преработка на медни шлаки - отпадъци от медно производство
Бенефициент: Еко Рикавъри ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е насочен към разработване на иновативна безотпадна технология за преработка на отпадъци от медното производство като по този начин се даде възможност за успешно развитие на стартираща иновативна фирма
Дейности: Подготовка на дейност 1.1 – Етап 1: Изследване на процеса на окисление на шлака от медното производство
Изпълнение на дейност 1.1 – Етап 1: Изследване на процеса на окисление на шлака от медното производство
Подготовка на дейност 1.2 – етап 1: Разработване на пещ за окисление и автоклавна установка
Изпълнение на дейност 1.2 – етап 1: Разработване на пещ за окисление и автоклавна установка
Подготовка на дейност 2.1 – етап 2: Изследване на структурните промени в шлака от медното производство при третиране с различни реагенти
Изпълнение на дейност 2.1 – етап 2: Изследване на структурните промени в шлака от медното производство при третиране с различни реагенти
Подготовка на дейност 5: Управление на проекта
Изпълнение на дейност 5: Управление на проекта
Подготовка на дейност 6 Одит на проекта
Изпълнение на дейност 6 Одит на проекта
Подготовка на дейност 7 Визуализация на проекта
Изпълнение на дейност 7 Визуализация на проекта
Година 2 Изпълнение на дейност 2.1 – етап 2: Изследване на структурните промени в шлака от медното производство при третиране с различни реагенти
Година 2 Подготовка на дейност 3.1 – етап 3: Разработване на технология
Година 2Изпълнение на дейност 3.1 – етап 3: Разработване на технология
Година 2 Подготовка на дейност 3.2 – етап 3: Изготвяне на патентно досие и заявка
Година 2 Изпълнение на дейност 3.2 – етап 3: Изготвяне на патентно досие и заявка
Година 2 Подготовка на дейност 4.1 – етап 4: Разработване на икономическа, финансова и техническа оценка на безотпадната технология за рециклиране на отпадък от медното производство
Година 2 Изпълнение на дейност 4.1 – етап 4: Разработване на икономическа, финансова и техническа оценка на безотпадната технология за рециклиране на отпадък от медното производство
Година 2 Изпълнение на дейност 5:Управление на проекта
Година 2 Изпълнение на дейност 6 Одит на проекта
Година 2 Изпълнение на дейност 7 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 492 BGN
Общ бюджет: 213 218 BGN
БФП: 191 897 BGN
Общо изплатени средства: 191 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 198 BGN
2013 0 BGN
2014 135 699 BGN
2015 0 BGN
191 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 768 BGN
2013 0 BGN
2014 115 344 BGN
2015 0 BGN
163 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 430 BGN
2013 0 BGN
2014 20 355 BGN
2015 0 BGN
28 784 BGN
Финансиране от бенефициента 27 388 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 Дейност - Изследване на процеса на окисление на шлака от медното производство
Индикатор 3 Дейност - Разработване на пещ за окисление и автоклавна установка
Индикатор 4 Произведени в експериментални условия пелети от железен концентрат КП1
Индикатор 5 • Произведена в експериментални условия Силикатна фаза мостра – водно стъкло, аморфен силиций, суровина за пеностъкло, синтетичен зеолит
Индикатор 6 Дейност - Разработване на технология
Индикатор 7 Дейност - Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на безотпадната технология за рециклиране на отпадък от медното производство
Индикатор 8 Дейност - Изготвяне на патентно досие и заявка
Индикатор 9 Дейност - Одит на проекта
Индикатор 10 публикации в специализрани издания
Индикатор 11 • Поставени табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз