Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131395799 Металпро Юнион ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Дукатска планина 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на безотпадна технология за преработка на медни шлаки - отпадъци от медно производство BG161PO003-1.1.01-0224-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз