Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0013-C0001
Номер на проект: Д01-8/10.01.2012
Наименование: Учим и работим в полза на професионалното обучение и развитие на учениците със СОП
Бенефициент: Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 10.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и обучението в съответствие с потребностите на ученици със СОП
Дейности: Дейност 1* Обучение на преподаватели
Дейност 2 Изработване на два софтруерни продукта - учебни помагала по технология на специалностите
Дейност 3* Оборудване на кабинет и осигуряване на адаптирани учебни помагала, свързани с професионалното обучение
Дейност 4* Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Партньори
Партньори:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 431 BGN
Общ бюджет: 79 641 BGN
БФП: 79 641 BGN
Общо изплатени средства: 79 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 086 BGN
2013 30 622 BGN
2014 29 922 BGN
2015 0 BGN
79 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 223 BGN
2013 26 028 BGN
2014 25 434 BGN
2015 0 BGN
67 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 863 BGN
2013 4 593 BGN
2014 4 488 BGN
2015 0 BGN
11 944 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз