Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0001-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/001-01
Наименование: Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е развитието на подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Димитровград, която осигурява предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността и допринася за развитието на общинската социална политика като модерна, ефективна система от социални услуги.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол
дейност 2 Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител
дейност 3 Информация и публичност на дейностите по проекта
дейност 4 Одит на проекта
дейност 5 Строително-монтажни работи по изграждане на ЦНСТ
дейност 6 Обзавеждане и оборудване на ЦНСТ
дейност 7 Строителен надзор
дейност 8 Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 820 811 BGN
Общ бюджет: 624 655 BGN
БФП: 624 655 BGN
Общо изплатени средства: 624 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 624 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 410 880 BGN
2014 213 776 BGN
2015 0 BGN
624 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 530 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 349 248 BGN
2014 181 709 BGN
2015 0 BGN
530 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 632 BGN
2014 32 066 BGN
2015 0 BGN
93 698 BGN
Финансиране от бенефициента 2 502 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз