Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0030-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-10
Наименование: Разширяване на техническия капацитет и повишаване на ефективността за предоставяне на интернет хостинг услуги
Бенефициент: "АГЕНЦИЯ "МАЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширение на техническото обезпечение за предоставяне на хостинг услуги от „АГЕНЦИЯ МАЯ” ЕООД, което да доведе до разширение на пазарния дял на 2% общия за тези услуги за България към 2014г.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на план за организацията и управлението на проекта
Дейност 2 Провеждане на конкурс за избор на оферта за доставка на оборудването
Дейност 3 Сключване на договор за доставка на оборудването
Дейност 4 Доставка и инсталация на новото оборудване
Дейност 5 Въвеждане в действие на новото оборудване. Визуализация
Дейност 6 Провеждане на встъпително обучение за начините и условията за правилно използуване на оборудването.
Дейност 7 Докладване изпълне-нието на дейностите по проекта. Външен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Прима Финансконсултинг" ЕООД
"НЕОТРАФИК" ЕООД
"КОРАЛ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 614 BGN
Общ бюджет: 226 461 BGN
БФП: 159 295 BGN
Общо изплатени средства: 159 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 123 BGN
2013 127 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 304 BGN
2013 108 052 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 818 BGN
2013 19 068 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 886 BGN
Финансиране от бенефициента 67 235 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 4 Инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 6 Увеличение на приходите от продажби на хостинг услуги
Индикатор 7 Увеличение на броя абонаменти
Индикатор 8 Излизане на външните пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз