Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0063-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-111
Наименование: "Повишаване на конкуренто способността на"Междинна Станция" ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието
Бенефициент: "МЕЖДИННА СТАНЦИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 04.11.2011
Дата на приключване: 04.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкуренто способността на"Междинна Станция" ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието
Дейности: Сформиране и работа на екипа по проекта
Подготвка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Доставка и инсталиране на технологично оборудване
Изготвяне на отчети
Мониторинг и оценка
Избор на одитор
Визуализация
Изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Прима Финансконсултинг" ЕООД
Техно Ентертейнмънт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 475 471 BGN
Общ бюджет: 654 354 BGN
БФП: 458 048 BGN
Общо изплатени средства: 458 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 458 048 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
458 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 389 341 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 707 BGN
Финансиране от бенефициента 203 773 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформирани членове на екипа по проекта пряко въвлечени и отговорни за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители и подизпълнители и получени оферти - МС
Индикатор 10 Проведени пилотни тестове на новото оборудване след доставката - МС
Индикатор 11 Проведени обучения на персонала на предприятието за работа с новата техника - МС
Индикатор 12 Провеждане на одит - МС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз