Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0002-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-97
Наименование: Технологична модернизация на 'Холдинг Кимкооп Трейдинг" ООД"
Бенефициент: "Холдинг Кимкооп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на 'Холдинг Кимкооп Трейдинг" ООД"
Дейности: Провеждане на процедури за избор на изпълнител
2.Сключване на договори с изпълнители
3.Закупуване и доставка на оборудване
4.Изготвяне на информационна табела
5.Подготовка на отчетни документи за окончателно плащане
6.Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 633 922 BGN
Общ бюджет: 882 592 BGN
БФП: 617 814 BGN
Общо изплатени средства: 617 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 617 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 784 BGN
2013 491 030 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
617 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 525 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 766 BGN
2013 417 376 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
525 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 018 BGN
2013 73 655 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 672 BGN
Финансиране от бенефициента 271 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 4 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Нетна печалба
Индикатор 7 Максимална гладкост на повърхнината
Индикатор 8 Точност на радиуса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз