Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CH107363527 Сатисло АГ
Седалище Държава: ШВЕЙЦАРИЯ (Switzerland) БААР, Нойхофщрасе 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на 'Холдинг Кимкооп Трейдинг" ООД" BG161PO003-2.1.11-0002-C0001
Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване BG161PO003-2.3.01-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз