Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0043-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-79
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер"
Бенефициент: "АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер
Дейности: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване и софтуер
Текущи дейности по управление и администриране на проекта
Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Визуализация - текущо
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 987 739 BGN
Общ бюджет: 1 484 069 BGN
БФП: 979 486 BGN
Общо изплатени средства: 979 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 979 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 979 486 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
979 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 832 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 832 563 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
832 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 923 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 923 BGN
Финансиране от бенефициента 508 835 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 4 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Закупени и въведени в производство на нови, автоматизирани, високо производителни машини и специализиран софтуер - Аудио
Индикатор 8 Създадени 4 нови продукта - Аудио
Индикатор 9 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация - Аудио
Индикатор 10 Увеличаване на пазарния дял - Аудио
Индикатор 11 Намаляване себестойността на продуктите - Аудио
Индикатор 12 Увеличаване на печалбата с минимум 100% спрямо 2010 г. до 2014 г.
Индикатор 13 Нарастване на производствения капацитет на предприятието - Аудио


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз