Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0001-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-10
Наименование: Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въвеждане на съвременни технологии
Бенефициент: "Мегахим" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въжеьдане на съвременни технологии
Дейности: Подготовка и провеждане на открита тръжна процедура за избор на доставчици
Сключване на договори с доставчици
Доставка и въвеждане в експлоатация на машините
Дейности по публичност и информираност
Одит
Дейности по отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 560 400 BGN
Общ бюджет: 926 383 BGN
БФП: 555 830 BGN
Общо изплатени средства: 555 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 555 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 555 830 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
555 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 472 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 472 455 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
472 455 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 374 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 374 BGN
Финансиране от бенефициента 373 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвен и одобрен протокол за избор на доставчици
Индикатор 9 Изготвени: - стикери - информационен табло - постоянна разяснителна табела - информационно съобщение
Индикатор 10 Изготвен доклад за одит /Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз