Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ES08149759 Оливер и Батле АД (Oliver y Batlle S.A)
Седалище Държава: Испания (Spain) Каретера Матаро № 39, Бадалона
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въвеждане на съвременни технологии BG161PO003-2.1.11-0001-C0001
Технологична модернизация за растеж и развитие на „Мегахим“ ООД BG161PO003-2.1.13-0496-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз