Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0177-C0001
Номер на проект: СИП-02-36
Наименование: Създаване на иновативен продукт за автоматизирано събиране, обработване, разпознаване и класифициране на нормативни текстове
Бенефициент: Лоутек Иновейшънс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на иновативен продукт за автоматизирано събиране, обработване, разпознаване и класифициране на нормативни текстове
Дейности: „Подготовка за стартиране на проекта” -възнагражения.
„Проучване на структурата на българската правна система и нейните елементи /първи стълб/”
„Изготвяне на функционална спецификация и прототип (теоретичен модел) на продукта – втори стълб”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 318 781 BGN
Общ бюджет: 315 690 BGN
БФП: 284 097 BGN
Общо изплатени средства: 284 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 284 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 192 BGN
2013 144 419 BGN
2014 92 487 BGN
2015 0 BGN
284 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 113 BGN
2013 122 756 BGN
2014 78 614 BGN
2015 0 BGN
241 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 079 BGN
2013 21 663 BGN
2014 13 873 BGN
2015 0 BGN
42 615 BGN
Финансиране от бенефициента 35 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 Брутен брой създадени работни места
Индикатор 3 Брой проекти за разработване и комерсиализация на иновативните продукти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз