Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/10
Наименование: Студентски практики в реална работна среда
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на подготовката на студентите за работа в реални работни условия
Дейности: 1. * Подготовка и организация
2. * Подготвящо обучение
3. * Определяне на работни места
4. * Провеждане на практиката
5. * Отчитане
6. * Обучение на преподаватели
7. Подготовка и организация
8. Подготвящо обучение
9. Определяне на работни места
10. Провеждане на практиката
11. Отчитане
12. Обучение на преподаватели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 653 BGN
Общ бюджет: 71 088 BGN
БФП: 71 088 BGN
Общо изплатени средства: 71 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 725 BGN
2009 32 415 BGN
2010 22 949 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 366 BGN
2009 27 552 BGN
2010 19 506 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 359 BGN
2009 4 862 BGN
2010 3 442 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз