Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0446-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-189/08.06.2011
Наименование: Модернизация на производствените процеси в "БРАВИС И КО" ООД
Бенефициент: "БРАВИС И КО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на ефективността и конкурентноспособността на „БРАВИС И КО” ООД чрез реализирането на инвестиции в модерно технологично оборудване.
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчици изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура
Дейност 2 Сключване на договори и доставка на машините
Дейност 3 Публичност и визуализация два броя информационни табели и три публикации в пресата
Дейност 4 Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 463 500 BGN
Общ бюджет: 554 406 BGN
БФП: 332 643 BGN
Общо изплатени средства: 332 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 332 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 643 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 282 747 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 897 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 897 BGN
Финансиране от бенефициента 309 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 -Подготвена и съгласувана тръжна процедура
Индикатор 9 -Публикувана обява за търга в национален ежедневник
Индикатор 10 -Проведен търг и избрани доставчици
Индикатор 11 -Сключени договори за доставка;
Индикатор 12 - Доставка, инсталиране и пуск на машините
Индикатор 13 - Закупен, инсталиран и внедрен нов софтуерен продукт
Индикатор 14 - Сключен договор с подизпълнител за информационна табели
Индикатор 15 - Изработени и монтирани информационни табели
Индикатор 16 - Обява за откриване на тръжна процедура в национален ежедневник
Индикатор 17 - Публикация в национален ежедневник за популялизиране дейностите по проекта
Индикатор 18 - Публикувана информация във фирмения уеб-сайт относно проекта
Индикатор 19 - Сключен договор с регистриран експерт-счетоводител;
Индикатор 20 - Изготвен одиторски доклад за потвърждаване на разходите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз