Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0532-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11006
Наименование: Повишаване на адаптивността и производителността на заетите лица в Макдоналдс България чрез предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация, чуждоезиково обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции
Бенефициент: "СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 04.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на гъвкавостта, адаптивността и производителността на труда на заетите лица в компанията чрез организиране и предоставяне на обучения: професионална квалификация "Организатор производство"; английски език;ключови компетенции
Дейности: Дейност 1: Обучение за придобиване на професионална квалификация "Организатор производство" за повишените в длъжност мениджъри. Поддейност 1.1. Регистрация за обучение и провеждане на входящи тестове. Поддейност 1.2. Провеждане на квалификационни курсове по профекионална подготовка и ключови компетенции.
Дейност 2: Обучение за придобиване и усъвършенстване на познанията по английски език от заетите в Централен офис на ф-мата, управителите на ресторанти и първите асистент-мениджъри в ресторантите на компанията. Поддейност 2.1. Входящ тест за определяне на нивото по чуждоезикови познания. Поддейност 2.2. Курс по английски език за съответното ниво.
Дейност 3: Обучение за придобиване на ключови компетенции. Подготовка на дейност 3. Превод на материали за обучение по ключовата компетенция "Умения за презентиране". Изпълнение на дейност 3. Обучение за придобиване на знания по ключовата компетенция "Умения ва презентиране".
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 912 BGN
Общ бюджет: 85 841 BGN
БФП: 60 089 BGN
Общо изплатени средства: 27 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 182 BGN
2009 0 BGN
2010 34 147 BGN
2011 - 21 338 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 905 BGN
2009 0 BGN
2010 29 025 BGN
2011 - 18 137 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 277 BGN
2009 0 BGN
2010 5 122 BGN
2011 - 3 201 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 199 BGN
Финансиране от бенефициента 32 534 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз