Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0606-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07067
Наименование: Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в печатна база „Дедракс” чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности
Бенефициент: Дедракс ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и квалификацията и създаване на трайни умения и способности на заетите лица в «Дедракс» ООД чрез предоставяне на професинално обучение и обучение по ключови компетенции.
Дейности: Организация и управление на проекта.
Сформиране на групите по вид обучение и изготвяне на график на абученията.
Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по част от професия.
Провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности
Информирне и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 319 BGN
Общ бюджет: 166 286 BGN
БФП: 116 400 BGN
Общо изплатени средства: 116 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 864 BGN
2011 91 527 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 134 BGN
2011 77 798 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 730 BGN
2011 13 729 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 459 BGN
Финансиране от бенефициента 53 279 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз