Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0055-C0001
Номер на проект: CO/INV/067/22.01.2008
Наименование: «Модернизация на линии за производство на тръби в “ЗПТ”АД, гр. Стралджа»
Бенефициент: “ЗПТ”АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 05.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Модернизация на производствени линии в «ЗПТ»АД посредством внедряването на нови производствени модули: модул за съединяване и акумулиране на щрипс, модул изправяща глава с профилиращи ролки за разширяване на номенклатурата на тръбите и модул за контрол на заваръчния шев на тръбите
Дейности: Подготвителна фаза-Доставка на оборудване Подготовка на процедурата и необходимата съпътстваща документация по избор на доставчик на оборудването Инициаране и провеждане на процедурата за избор и събиране на оферти от потенциални доставчици Избор на доставчик на оборудването и подписване на договор за доставка
Фаза на изпълнение-доставка на оборудване Доставка на оборудването според условията и спецификациите на договора за доставка (поръчване, изработване, транспортиране до предприятието) Пред-инсталационна подготовка за внедряванена оборудването Обучение на персонала за безопасна работа с оборудването според изискванията на законодателството Инсталиране на оборудването и въвеждането му в производствения процес на кандидата Започване на изпитателен период, провеждане на „тестове” с нововнедреното оборудване
Финална фаза-Доставка на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 200 BGN
Общ бюджет: 228 200 BGN
БФП: 45 640 BGN
Общо изплатени средства: 45 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 640 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 794 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 846 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 846 BGN
Финансиране от бенефициента 512 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз