Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817042798 ЕТ "Фортуна-1"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул."Незабравка" № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«Модернизация на линии за производство на тръби в “ЗПТ”АД, гр. Стралджа» BG161PO003-2.1.01-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз