Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0437-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-10003
Наименование: Повишаване професионалната квалификация на заети лица в "ИНКОМ ПВ" ООД
Бенефициент: "ИНКОМ ПВ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 26.05.2010
Дата на приключване: 01.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на "ИНКОМ ПВ" ООД посредство инвестции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси във фирмата.
Дейности: Д1-Формиране на система за добро управление на проекта и разработване на програма на дейностите в компанията.-подготовка и изпълнение Формиране на система за добро управление на проекта и разработване на програма на дейностите в компанията
Д2-Подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител подготовка
Д2-Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Д3-Подготовка на обучение по специалност "Армировка и бетон"
Д3-Изпълнение на обучение по специалност "Армировка и бетон"
Д4-Подготовка на обучение по специалност "Бояджийски работи
Д4-Изпълнение на обучение по специалност "Бояджийски работи
Д5-Подготовка на обучение по специалност "Вътрешни и международни превози и товари"
Д5-Изпълнение на обучение по специалност "Вътрешни и международни превози и товари"
Д6-Подготовка на обучение по специалност "Основни и довършителни работи"
Д6-Изпълнение на обучение по специалност "Основни и довършителни работи"
Д7-Подготовка на обучение по част от професия "Монтьор на транспортна техника"
Д7-Изпълнение на обучение по част от професия "Монтьор на транспортна техника"
Подготовка Д8-Дейности за информация и публичност
Изпълнение Д8-Дейности за информация и публичност
Подготовка Д9-Финансово и техническо отчитане на проекта
Изпълнение Д9-Финансово и техническо отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АССА"ООД
"Петър Йовчев и синове" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 472 BGN
Общ бюджет: 67 496 BGN
БФП: 53 997 BGN
Общо изплатени средства: 53 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 094 BGN
2011 42 898 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 430 BGN
2011 36 463 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 893 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 664 BGN
2011 6 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 099 BGN
Финансиране от бенефициента 13 868 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз