Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Кръгла маса в Пещера
2. Разработка на учебните планове и дисциплините
3. Обсъждане с Гражд. консулт. съвет на учебните планове и програми
4.* Провеждане на курсовете
5. Изследване параметрите на качеството на педаг. работа в мултикултурна среда
6. Разработване на критерии за оценка на педагогическата работа в мултикултурна среда
7. Заключителна дискусия върху прилагането резултатите от обучението
8. Разработване на Учебно помагало за педагогическа работа в мултикултурна среда
9. Издаване на Учебно помагало за педагогическа работа в мултикултурна среда
Партньори
Партньори:
Община Пещера
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 182 BGN
Общ бюджет: 41 707 BGN
БФП: 38 996 BGN
Общо изплатени средства: 38 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 436 BGN
2009 0 BGN
2010 26 559 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 571 BGN
2009 0 BGN
2010 22 575 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 146 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 865 BGN
2009 0 BGN
2010 3 984 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 849 BGN
Финансиране от бенефициента 4 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз