Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 20.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осигури възможност на студенти по психология и артистични психо-социални практики да получат качествена професионална подготовка и практически умения в реални работни условия със съвремнни методи на работа – технически средства и психотерапевтични техники. Да се разработи мрежа за осигуряване на работа на студенти в училище за подобряване на функционирането на децата и снижаване на агресията и проблемите с поведението.
Дейности: 1.Разработване на програма за провеждане на практиките на студентите в работата с деца в училищна възраст и времеви график.
2.Организиране и провеждане на семинар за родителите на учениците от училищата – партньори за информиране и промоция на приоритетните области на работа на студентите – превенция на агресията и насилието.
3.Предварително обучение и подготовка на студентите за работата в училище с участието на преподаватели от НБУ и наставниците от училищата – партньори
4.Организация на практиката и наставничестовото - съставяне на работни групи от студенти и наставници и преподаватели от НБУ /супервизори/. Изработване на индивидуална програма на всеки студент.
5.Подготовка на дейност 5 Провеждане на същинската практическа дейност - Работа на студентите с децата по превенция на проблеми в поведението в училище с мултимедийни интерактивни уроци и групово консултиране – обсъждане на проблемите на класа, индив
5.Изпълнение на дейност 5 Провеждане на същинската практическа дейност - Работа на студентите с децата по превенция на проблеми в поведението в училище с мултимедийни интерактивни уроци и групово консултиране – обсъждане на проблемите на класа, индив
6.Подготовка на дейност 6 Обучение на преподавателите от НБУ в групова работа в реални условия с деца в училище. Обучението се провежда от специалистите в училищата.
6.Изпълнение на дейност 6 Обучение на преподавателите от НБУ в групова работа в реални условия с деца в училище. Обучението се провежда от специалистите в училищата.
7.Провеждане на супервизия на стажа на студентите. Отчет на практиката за всички студенти с обобщени доклади за проведения стаж от студентите и преподавателите с участието на наставниците от организациите – партньори.
8.Подготовка на дейност 8 Конферения за обсъждане на резултатите от дейностите на проекта по темите, свързани с агресията и насилието в училище, взаимоотношенията на децата в училищна възраст с връстници и възрастни.
8.Изпълнение на дейност 8 Конферения за обсъждане на резултатите от дейностите на проекта по темите, свързани с агресията и насилието в училище, взаимоотношенията на децата в училищна възраст с връстници и възрастни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 BGN
Общ бюджет: 52 799 BGN
БФП: 52 799 BGN
Общо изплатени средства: 52 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 000 BGN
2011 40 793 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 200 BGN
2011 34 674 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 800 BGN
2011 6 119 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 919 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз