Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на практическата подготовка на студентите и увеличаване на шансовете им за успешна професионална реализация, съобразена с изискванията на пазара на труда, чрез включването им в стажантска програма и активизиране на връзките между работодатели, студенти и висши училища.
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
2.*Изпълнение на дейност 2 Информационна кампания и публичност на проекта.
3.Изпълнение на дейност 3* Подготовка на стажантска програма в СУ „Св. Кл. Охридски” и провеждане на обучения за преподаватели.
4.Подготовка на дейност 4 Подготовка на стажантската програма в организацията – партньор и провеждане на обучения за менторите на местата за практика.
4.Изпълнение на дейност 4 Подготовка на стажантската програма в организацията – партньор и провеждане на обучения за менторите на местата за практика.
5.Изпълнение на дейност 5 Набиране и подбор на студенти за включване в стажантската програма.
6.Изпълнение на дейност 6 Провеждане на практиката.
7.Изпълнение на дейност 7 Приключване и оценяване на стажа
8.Изпълнение на дейност 8 Заключителни дейности
9.Изпълнение на дейност 9 Последващи дейности
Партньори
Партньори:
МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 192 BGN
Общ бюджет: 65 926 BGN
БФП: 65 926 BGN
Общо изплатени средства: 65 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 926 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 037 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 889 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз