Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0024-C0001
Номер на проект: ДОПТ-12/08.10.2009
Наименование: Подмагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договор по проект "Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НК"ЖИ")
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 31.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осъществи експертно подпомагане на НКЖИ при осъществяването на наблюдение и контрол по изпълнението на договор по проект "Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 875 BGN
Общ бюджет: 44 875 BGN
БФП: 44 875 BGN
Общо изплатени средства: 44 875 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 438 BGN
2011 22 438 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 875 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 072 BGN
2011 19 072 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 366 BGN
2011 3 366 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 731 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвени ежемесечни подробни Технически експеритзи за хода на изпълнение на договора по проекта, предназначени за НК „ЖИ”
Индикатор 2 2. Изготвена подробнa оценъчнa Техническa експертизa за Доклада по Eтап 1 от договора за изпълнение по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
Индикатор 3 3. Изготвена подробнa оценъчнa Техническa експертизa за Доклада по Eтап 2 от договора за изпълнение по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
Индикатор 4 4. Изготвена подробнa оценъчнa Техническa експертизa за Доклада по Eтап 3 от договора за изпълнение по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
Индикатор 5 5. Изготвена подробнa оценъчнa Техническa експертизa за Доклада по Eтап 4 от договора за изпълнение по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
Индикатор 6 6. Изготвена подробнa оценъчнa Техническa експертизa за Окончателният Доклад от договора за изпълнение по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
Индикатор 7 7. Проведено обучение на кадри от НКЖИ за начините и функциите по приемането на разработения приложен софтуер, съпътстващата документация, контролни тестове на готовите модули, заснетия материал, приемането на бъдещите нови модули в ГИС, които ще бъдат из


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз