Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0001-C0001
Номер на проект: ДОПТ-7/09.07.2009
Наименование: Проект за разширение на метрото в София, І Етап – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - бул.Черни връх”
Бенефициент: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширение на метрото в София, І Етап – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - бул.Черни връх”
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 207 592 BGN
Общ бюджет: 741 485 760 BGN
БФП: 362 207 592 BGN
Общо изплатени средства: 362 206 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 207 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 71 828 934 BGN
2010 86 581 410 BGN
2011 121 108 548 BGN
2012 82 687 885 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
362 206 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 876 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 61 054 594 BGN
2010 73 594 199 BGN
2011 102 942 266 BGN
2012 70 284 703 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
307 875 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 331 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 774 340 BGN
2010 12 987 212 BGN
2011 18 166 282 BGN
2012 12 403 183 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 331 017 BGN
Финансиране от бенефициента 121 168 239 BGN
Индикатори
Индикатор 1 пътници използващи метро
Индикатор 2 средна скорост за градски транспорт по централни маршрути
Индикатор 3 капацитет на метро системата
Индикатор 4 Изградени метро линии
Индикатор 5 Изградени метро станции
Индикатор 6 Спестени хиляди часове (интермодалност)
Индикатор 7 Спестено време в милиони евро (интермодалност)
Индикатор 8 1.1. Одобрени проекти (Обосебена позиция 1)
Индикатор 9 1.2.Врязани пилоти (Стартова шахта за тунелна проходка;Обособена позиция 1)
Индикатор 10 1.3. Изкоп (Стартова шахта за тунелна проходка; Обособена позиция 1)
Индикатор 11 1.4. Стоманобетон конструкции (Стартова шахта за тунелна проходка; Обособена позиция 1)
Индикатор 12 1.5. Производство на сегмент (Тунел по щитов метод; Обособена позиция 1)
Индикатор 13 1.7. Тунелна проходка по щитов метод (Тунел по щитов метод; Обособена позиция 1)
Индикатор 14 1.8. Масов изкоп (МС 5-II)
Индикатор 15 1.9. Шлицови стени (МС 5-II)
Индикатор 16 1.10. Стоманобетон конструкции (МС 5-II)
Индикатор 17 1.11. Масов изкоп (МС 6-II)
Индикатор 18 1.13. Стоманобетон конструкции (МС 6-II)
Индикатор 19 1.14. Масов изкоп (МС 7-II)
Индикатор 20 1.16. Масов изкоп (МС 7-II)
Индикатор 21 2.1. Одобрени проекти (Обособена позиция 2)
Индикатор 22 2.2. Саниране на конструкция (Тунел МС 9-II - МС 10-II)
Индикатор 23 2.3. Шлицови стени (Стартова шахта за тунелна проходка;Тунел МС 10-II - МС 11-II)
Индикатор 24 2.4. Тунелна проходка по нов австрийски метод (Стартова шахта за тунелна проходка;Тунел МС 10-II - МС 11-II)
Индикатор 25 2.5. Саниране на готова конструкция (МС9-II)
Индикатор 26 2.6. Стоманобетон конструкции (МС9-II)
Индикатор 27 2.10. Стоманобетон за конструкции (МС10-II)
Индикатор 28 2.9. Саниране на готова конструкция (МС10-II)
Индикатор 29 2.11. Стоманобетонови пилоти (МС10-II)
Индикатор 30 2.12. Изкоп (МС10-II)
Индикатор 31 1.6. Изработка доставка и монтаж на тунелопробивна машина(Тунел по щитов метод; Обособена позиция 1)
Индикатор 32 1.17.Релсов път
Индикатор 33 2.0. Стартова шахта за тунелна проходка (Тунел между МС10-II и МС11-II)
Индикатор 34 1.12. Шлицови стени (МС 6-II)
Индикатор 35 1.18. Шлицови стени (МС 7-II)
Индикатор 36 1.19. Стоманобетон конструкции (МС 7-II)
Индикатор 37 2.14 Изкоп (МС 9 -II)
Индикатор 38 2.13 Шлицови стени (МС 9 -II)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз