Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175466575 Консорциум „Систра”- „Инфрапроект консулт” – „Метроконсулт БГ”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София ул.”Антим І” №35, ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проект за разширение на метрото в София, І Етап – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - бул.Черни връх” BG161PO004-3.0.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз