Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0216-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-14003
Наименование: Повишаване професионалната и трудова квалификация, предвид новите технологични изисквания за работа в МБАЛ-Шумен АД
Бенефициент: "БОНЕВ КОНСУЛТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 30.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната подготовка на 397 заети лица в "МБАЛ - Шумен" АД. Чрез инвестиране в човешките ресурси да се създадат възможности и дългосрочни перспективи за устойчивост на работните места.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление на проекта
Изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка на дейност 2 Популяризиране на проекта и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 2 Популяризиране на проекта и провеждане на тръжни процедури
Подготовка на дейност 3 Сформиране на 27 групи заети лица за обучение
Изпълнение на дейност 3 Сформиране на 27 групи заети лица за обучение
Подготовка на дейност 4 Провеждане на професионално обучение на 20 групи по специалност “Текстообработване”, код 3451001 Обучение на 6 групи по английски език и 1 група по Умение за учене
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на професионално обучение на 20 групи по специалност “Текстообработване”, код 3451001 Обучение на 6 групи по английски език и 1 група по Умение за учене
Подготовка на дейност 5 Заключителна среща
Изпълнение на дейност 5 Заключителна среща
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 512 BGN
Общ бюджет: 194 049 BGN
БФП: 133 641 BGN
Общо изплатени средства: 128 066 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 112 316 BGN
2011 15 749 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 066 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 95 469 BGN
2011 13 387 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 847 BGN
2011 2 362 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 210 BGN
Финансиране от бенефициента 71 197 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз