Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127590170 "Нитрон - 2005" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен "Цар Освободител" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване професионалната и трудова квалификация, предвид новите технологични изисквания за работа в МБАЛ-Шумен АД BG051PO001-2.1.02-0216-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз