Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0256-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Система за управление (ИСУ) по ISO 9001:2000"
Бенефициент: "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Система за управление (ИСУ) по ISO 9001:2008"
Дейности: Сформиране на екип Избор на фирма консултант
Предварителен анализ; Разработка на процедури; Разработка на оперативни документи
Закупуване и внедряване на специализирана софтуерна система
Моделиране на разработените оперативни документи и процедури в системата;
Разработване на наръчник по качеството; Разработване на специализирана документация; Провеждане на обучение; Преглед на ръководството
Апробация на разработената Система за Управление
Провеждане на вътрешен одит
Одит и сертифициране от оторизирана сертифицираща организация
Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 000 BGN
Общ бюджет: 41 381 BGN
БФП: 20 691 BGN
Общо изплатени средства: 20 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 587 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 104 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 104 BGN
Финансиране от бенефициента 22 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз