Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "ММ Солушънс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Покриване на международно признати стандарти
Дейности: Сформиране на екип от фирма “ММ Солушънс” ООД и разпределение на персоналните отговорности Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта.
Проучване за подходящи подизпълнители и доставчици по дейностите на проекта. Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители и доставчици.
Доставка, инсталация и старт на ДМА и ДНА
Разработване, документиране и внедряване на изискванията по ISO 9001:2000
Сертификация на СУ по изискванията на ISO 9001:2000
Вътрешна отчетност на разходите по проекта
Визуализация и публичност на проекта
Извършване одит по проекта
Представяне на финалния отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 000 BGN
Общ бюджет: 74 858 BGN
БФП: 37 429 BGN
Общо изплатени средства: 37 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 779 BGN
2012 650 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 262 BGN
2012 553 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 815 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 517 BGN
2012 98 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 614 BGN
Финансиране от бенефициента 53 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз