Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0179-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия"
Бенефициент: "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: "Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия"
Дейности: Открита тръжна процедура по избор на доставчик на оборудване
Доставка, монтаж и налаждане
Мониторинг, контрол, отчетност
Визуализация и популяризиране
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Джела-Н.Д."ЕООД
ФИСК ОДИТ
ЕТ "ЛОРА - 77 Мануел Лозанов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 553 072 BGN
Общ бюджет: 847 483 BGN
БФП: 550 864 BGN
Общо изплатени средства: 550 864 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 550 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 550 864 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
550 864 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 468 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 468 234 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
468 234 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 630 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 630 BGN
Финансиране от бенефициента 297 808 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз