Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0524-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД "
Бенефициент: "НОВОТЕХПРОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД "
Дейности: Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Избор на доставчик на оборудване
Доставка на оборудване
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БЕЛЖИ ЕООД
Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
ZEMAN BAUELEMENTE PRODUKTIONS GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 131 328 BGN
БФП: 999 147 BGN
Общо изплатени средства: 999 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 999 147 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 849 275 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 872 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 872 BGN
Финансиране от бенефициента 2 134 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз