Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име AUATU14678703 ZEMAN BAUELEMENTE PRODUKTIONS GmbH
Седалище Държава: Австрия (Austria) St.Lorenzen 39,A-1120 Vienna
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД " BG161PO003-2.1.04-0524-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз