Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0420-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС"
Бенефициент: "ГИДО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС"
Дейности: Сформиране на екип по изпълнение на проекта
Изготвяне и съгласуване на тръжната документация за закупуване на Машини и оборудване
Закупуване, доставка и инсталиране на Машини и Оборудване
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
ЕТ "Иван Герчев"
"Желева одит" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 999 BGN
Общ бюджет: 1 666 190 BGN
БФП: 999 714 BGN
Общо изплатени средства: 999 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 200 000 BGN
2011 799 692 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 170 000 BGN
2011 679 738 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 738 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 000 BGN
2011 119 954 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 954 BGN
Финансиране от бенефициента 666 666 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз