Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0429-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет"
Бенефициент: "Л-КЛАС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет"
Дейности: Провеждане процедури за определяне на доставчиците. Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка
Доставка на сървъри и работни станции
Тестване и настройка на сървъри и работни станции
Доставка на софтуер – лицензи
Доставка на софтуер за конфигурира-не на новия ERP продукт
Консултации за разработване на маркетингова стратегия
Разходи за визуализация и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 473 727 BGN
Общ бюджет: 440 843 BGN
БФП: 286 548 BGN
Общо изплатени средства: 286 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 286 548 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
286 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 243 566 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
243 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 42 982 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 982 BGN
Финансиране от бенефициента 255 084 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз