Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831452278 "Д ЕНД Д-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1632 София район р-н Овча купел ж.к. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 32, вх. Б, ет. 8, ап. 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет" BG161PO003-2.1.04-0429-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз