Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Пресков”АД
Бенефициент: "Пресков" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект ще даде възможност на фирмата да разшири дейността си, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на модерно, високопроизводително и енергоспестяващо технологично оборудване, отговарящо на европейските норми и изисквания. Това ще й позволи да повиши производствения си капацитет, като се постигне разширяване на продуктовата линия и асортимент, предлагани от предприятието, с което ще отговори на повишените изисквания на клиентите си и новите количества заявки. В същото време ще увеличи потенциала си да посрещне предизвикателствата на Общия пазар,
Дейности: Закупуване и пускане в експлоатация на ДМА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 582 073 BGN
Общ бюджет: 7 289 467 BGN
БФП: 3 644 734 BGN
Общо изплатени средства: 3 644 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 644 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 916 415 BGN
2011 0 BGN
2012 2 728 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 644 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 098 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 778 952 BGN
2011 0 BGN
2012 2 319 071 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 098 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 546 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 137 462 BGN
2011 0 BGN
2012 409 248 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
546 710 BGN
Финансиране от бенефициента 4 582 073 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз