Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115573672 МЕАКОМП ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Брезовско шосе 145А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на „Пресков”АД BG161PO003-2.1.05-0099-C0001
Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” BG161PO003-2.1.04-0780-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз