Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0023-C0001
Номер на проект: РД-02-14-761/12.05.2009
Наименование: «Обезпечаване на служебни пътувания в чужбина на служителите на УО на ОПРР пряко свързани с изпълнение на основните им задължения»
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Укрепване на административния капацитет и подобряване на ефективността в работата на Управляващия орган на ОПРР за успешно усвояване на средствата от структурните фондове • Повишаване на уменията на служителите на Управляващия орган за управление, наблюдение, оценка и контрол на финансовите средства по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 • Възприемане и прилагане на добри практики в процеса на управление и изпълнение на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 чрез осъществяване на контакти и запознаване с опита на други подобни структури от ЕС
Дейности: Дейности по информация и публичност
Организация и управление на проекта
Обезпечаване участието на служителите от УО на ОПРР в семинари, съвместни работни групи, комисии и комитети
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бългериан ВИП Травъл" ООД
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 573 360 BGN
Общ бюджет: 2 212 450 BGN
БФП: 2 212 450 BGN
Общо изплатени средства: 2 193 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 212 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 92 452 BGN
2010 540 423 BGN
2011 304 538 BGN
2012 199 361 BGN
2013 222 650 BGN
2014 575 534 BGN
2015 258 462 BGN
2 193 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 880 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 584 BGN
2010 459 360 BGN
2011 258 857 BGN
2012 169 456 BGN
2013 189 253 BGN
2014 489 204 BGN
2015 219 692 BGN
1 864 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 331 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 868 BGN
2010 81 064 BGN
2011 45 681 BGN
2012 29 904 BGN
2013 33 398 BGN
2014 86 330 BGN
2015 38 769 BGN
329 013 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой Служители, посетили семинари в чужбина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз