Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0025-C0001
Номер на проект: 08-23-53/24.04.08
Наименование: Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП “Възраждане”
Бенефициент: Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организационния и управленски капацитет на централното управление, регионални и браншови структури на БСЧП “Възраждане”(СЪЮЗА), чрез развитие на ефективно партньорство с общинската, областната и централната власт
Дейности: Дейност 1 Разработване на функционален анализ на регионалните и браншови структури на БСЧП „Възраждане”
Дейност 2 Разработване на съвременна организационна и управленска структура на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”;
Дейност3: Разработване, тестване и внедряване на осъвременена интерактивна комуникационна интернет система
Дейност 4: Обучения, организация и логистика в шестте планови района
Дейност 5 : Проучване на добри Европейски практики и разработване на сборник за успешни практики
Дейност 6 : Провеждане на национален семинар за укрепване на административния капацитет на структурите на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”;
Дейност7 : Визуализация и популяризиране на Проекта
Дейност 8: Управление,Мониторинг, отчитане, и одит на Проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Риск електроник"ООД
Ивент дизайн ООД
Деми-С
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 716 BGN
Общ бюджет: 330 226 BGN
БФП: 330 226 BGN
Общо изплатени средства: 326 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 330 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 77 743 BGN
2009 212 592 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 892 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
326 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 280 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 66 082 BGN
2009 180 703 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 508 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 661 BGN
2009 31 889 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 384 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 934 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Обобщен доклад; Методология на фунционалния анализ; Функцшонален анализ
Индикатор 2 По Д2 - изготвен доклад за организационно-управленска структура
Индикатор 3 По Д3 - създадена итерактивна интернет система и наръчник за ползване
Индикатор 4 По Д4 - проведени 6 специализирани обучения по 1 във всеки район на планиране; 100 анкети по е-поща; 1000 бр. наръчник; 180 обучени
Индикатор 5 По Д5 - разработен сборник за добри европейси практики - 1000 бр.
Индикатор 6 По Д6 - проведен семинар - 150 обучени; раздадени 800 наръчници
Индикатор 7 По Д7 - брошури 1000; електронен бюлетин; пресконференция
Индикатор 8 По Д8 - създадена работеща процедура за наблюдение и вътрешна оценка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз